Angela Chang “Journey” World Tour
In Shenzhen, China

Date: 3 November, 2018
Location: Shenzhen Bay Sports Center (nickname: Spring Cocoon)

One Systems Production partnered with IMC Live Global, providing audio equipment for Taiwanese singer, Angela Chang, in her 2018 “Journey” World Tour in China. The team travelled to 18 major cities including Shanghai, Xi’an, Chengdu, Foshan, Tianjin, Nanjing, Shenyang, Qingdao, Fuzhou, Harbin, Beijing, Hefei, Wuhan, Jinhua, Guangzhou, Shenzhen, Hangzhou and Chongqing.

Audio: D&B J series